week9


วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- เชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว
- จินตนาการ


กิจกรรม: ขนนกหรรษา
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า สลับกำแบ 1- 10 ครั้ง และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำขนนกมาให้เด็กดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด " นักเรียนเห็นอะไรบ้าง? มีสีอะไรบ้าง?คล้ายกับอะไรบ้าง? มีส่วนประกอบอะไรบ้าง?
- ครูเลือกคนที่น่ารักมารับอุปกรณ์กับคุณครูที่ละคน โดยแจกอุปกรณ์ ขนนกคนละ 1 อัน กระดาษสีครึ่งวงกลมคนละ 1 ใบ 
- ครูให้นักเรียนต่อเติมภาพจากขนนกตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่า นักเรียนแปลงร่างขนนกเป็นรูปอะไรบ้าง? สัตว์ที่มีขนมีสัตว์อะไรบ้าง?กินอะไรเป็นอาหาร
- ครูให้คนที่น่ารักมาเก็บอุปกรณ์กับคุณครูที่ละคน
ขั้นสรุป :
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน        
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ขนนก
-กาวสองหน้า
-กระดาษสีครึ่ง A 4


อังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย  คณิต  E

- จดจ่อ
- สมาธิ
- กล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง
-เรียนรู้เรื่องสี
-พยัญชนะไทย


กิจกรรม: พยัญชนะหรรษา
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่าขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10 ครั้งสลับกำแบ 1- 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
-ครูแนะนำอุปกรณ์ใช้คำถามกระตุ้นการคิด ว่าเห็นอะไรบ้าง/คล้ายกับอะไร/มีสีอะไรบ้าง? พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
- ครูแจกอุปกรณ์โดยการรับ
ส่ง และรับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม ครูแจกพยัญชนะให้นักเรียนเลือกตัวที่นักเรียนคนละ 1 ตัว สีเมจิกคนละ 1
ด้าม
- ครูเตรียมกระดาษที่มีตัวพยัญชนะ ก- ฮ แล้วนำออกมาวางที่กลางห้อง
 - ครูเชิญคนที่น่ารักออกมาเอาตัวพยัญชนะที่ได้นำมาว่างให้ตรงกับตัวพยัญชนะที่นักเรียนได้แล้วเขียนต่อเติมเป็นคำหรือเป็นรูปภาพกับตัวอักษรภาษาไทยที่นักเรียนได้
-คุณครูพานักเรียนสะกดคำแต่ละคำที่นักเรียนเติมจนครบทุกคำ
-พี่มอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์ส่งคุณครู
ขั้นสรุป :
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน        
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษที่มีตัวพยัญชนะภาษาไทย
-ตัวพยัญชนะภาษาไทย ก-
- สีเมจิกพุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- จินตนาการ
- สร้างสรรค์
- เคารพสิทธิกันและกัน

กิจกรรม: ไดโนเสาร์พาสนุก
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่าสลับกำแบ 1- 10 ครั้ง
ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / มีลักษณะอย่างไร/คล้ายกับอะไร
-ครูแจกอุปกรณ์ ครูเชิญคนที่น่ารัก/คนที่ส่งสัญญาณความพร้อม มารับอุปกรณ์กับคุณครู โดยคุณครูจะให้กระดาษที่มีรูปโดโนเสาร์คนละ 1 แผ่น สีไม้คนละ 1 แท่ง
– ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่า  ไดโนเสาร์ที่นักเรียนได้มีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง/เหมือนสัตว์ชนิดไหนบ้าง/กินไรเป็นอาหาร/อาศัยอยู่ที่ไหนบ้าง
-คุณครูเชิญคนที่น่ารักเอาอุปกรณ์มาเก็บกับคุณครูทีละคน
ขั้นสรุป :
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษรูปไดโนเสาร์
- สีไม้พฤหัสบดี
โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
Brain Gym : กำสลับกับแบนับ 1-10 ครั้ง และแตะอวัยวะโดยให้นักเรียนนับต่อจากครู 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
ครูให้นักเรียนตั้งแต่เลขที่
11-20 นำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan
 ขั้นสรุป
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- มีจิตใหญ่

กิจกรรม: เรื่องเล่าจากครู
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้นิ้วมือสลับนับจำนวน 1-10 แบบมีเสียง และไม่มีเสียง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ประทับใจของตนเองในวัยเด็ก ได้ทำคลอดลูกหมู ถ่ายทอดความตื่นเต้นในวินาทีที่ลูกหมูคลอด แล้วช่วยทำอย่างไรบ้าง ให้นักเรียนฟัง
- ครูอธิบายการเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ที่นักเรียนประทับใจมากที่สุดของตนเองให้เพื่อนๆฟัง และสร้างขอตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการเป็นผู้ฟังที่ดีในขณะที่เพื่อนพูด
- นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ที่ตนเองประทับใจที่สุดให้ครู และเพื่อนๆฟังทีละคน
- ครูขอบคุณทุกเรื่องราวประทับใจของนักเรียนทุกๆคน
ขั้นสรุป
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เรื่องเล่าประสบการณ์ที่ประทับใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น