week10

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
วันจันทร์ วันพุธ
หยุดวันสำคัญอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
พฤหัสบดี
โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
Brain Gym : กำสลับกับแบนับ 1-10 ครั้ง และแตะอวัยวะโดยให้นักเรียนนับต่อจากครู 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
ครูให้นักเรียนตั้งแต่เลขที่
11-20 นำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan
 ขั้นสรุป
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวกลับมารู้ตัว
- ใคร่ครวญต่อสิ่งที่ทำ และเห็นความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
- มีสมาธิจดจ่อกันสิ่งที่ฟัง
- มีจิตใหญ่

กิจกรรม: เรื่องเล่าจากครู
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้นิ้วมือสลับนับจำนวน 1-10 แบบมีเสียง และไม่มีเสียง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ประทับใจของตนเอง”เด็กขายพวงมาลัย” ให้นักเรียนฟัง
- ครูอธิบายการเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ที่นักเรียนประทับใจมากที่สุดของตนเองให้เพื่อนๆฟัง และสร้างขอตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการเป็นผู้ฟังที่ดีในขณะที่เพื่อนพูด
- นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ที่ตนเองประทับใจที่สุดให้ครู และเพื่อนๆฟังทีละคน
- ครูขอบคุณทุกเรื่องราวประทับใจของนักเรียนทุกๆคน
ขั้นสรุป
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เรื่องเล่าประสบการณ์ที่ประทับใจ


      
ชื่อกิจกรรม : เรื่องเล่าลูกสัตว์
ขั้นเตรียม: กลับมาอยู่กับตัวเอง มีสติ รับรู้ลมหายใจเข้าออก ผ่อนคลายจิตใจ


ขั้นกิจกรรม : ครูแจกอุปกรณ์ รูปสัตว์ ปากกา และกระดาษ ให้กับนักเรียนคนละ 1 ชุด นักเรียนส่ง-รับด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม จากนั้นนักเรียนนำรูปสัตว์มาวาดลงในกระดาษและต่อเติมเรื่องราว ให้รูปสัตว์สามารถเคลื่อนไหวผ่านจินตนาการของนักเรียนเอง เมื่อทำชิ้นงานเสร็จนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ขั้นจบ:ไหว้ขอบคุณเรื่องราวดีๆของเพื่อนๆที่สร้างสรรค์อย่างสวยงาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น