week5

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- สร้างสรรค์
- จินตนาการกิจกรรม: ข้าวมหัศจรรย์
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า แตะสลับร่างกาย  10 ครั้ง โดยให้นักเรียนนับต่อจากคุณครู และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /เหมือนหรือแตกต่างจากสิ่งอื่นอย่างไร / ใช้ทำอะไรได้บ้าง”
- ครูแจกอุปกรณ์คือเมล็ดข้าว คนละ
1 5 ถ้วย  แจกกระดาษ A 4 คนละ 1 ใบ คุณครูให้นักเรียนคนที่น่ารักมารับอุปกรณ์กับคุณครูที่ละคน
 - คุณครูให้นักเรียนเทเมล็ดข้างลงไปในกระดาษ A 4 แล้วในนักเรียนแปรงร่างเมล็ดข้าวเป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นภาพตามจินตนาการ แล้วนำเสนอร่วมกัน
- คุณครูใช้คำถามว่าแปรงร่างเมล็ดข้าวเป็นรูปอะไร/เพราะเหตุใด/รู้สึกอย่างไร
ขั้นจบ
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เมล็ดข้าว
-กระดาษ A 4 สีเขียวอังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย  คณิต  E

- จินตนาการ
- ฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาไทย
-จินตนาการ


กิจกรรม: พยัญชนะแสนสนุก
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้งูใหญ่กับสุนัขจิ๊กจอก 10 ครั้ง โดยให้ และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /เห็นสีอะไรบ้าง /เห็นแล้วนึกถึงคำว่าอะไร”
- ครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียน
- ครูให้จะสะกดพยัญชนะภาษาไทยให้นักเรียนฟังก่อน หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนอ่านตาม
- คุณครูให้นักเรียน โดยคุณครูจะเลือกตนที่น่ารักสะกดอ่านออกเสียงให้เพื่อนฟัง เช่น คำว่า สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีชมพู
ขั้นจบ
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- พยัญชนะภาษาไทย
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- ฝึกสมาธิจดจ่อ
- สร้างสรรค์
- จินตนาการ
กิจกรรม: ศิลปะจากกล่องนม
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้งูใหญ่กับสุนัขจิ๊กจอก 10 ครั้ง โดยให้ และใช้กระดาษกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไร /มีสีอะไรบ้าง/ใช้ทำอะไรไม่ได้บ้าง”
- ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนกล่องนมคนละ
1 กล่อง กระดาษสีคนละ 2 แผ่น แผ่นใหญ่ 1 แผ่นเล็ก 1 แผ่น สีเมจิกคนละ 1 แท่ง กรรไกรคนละ 1 ด้าม โดยคุณครูจะให้นักเรียนคนที่น่ารัก คนทียอดเยี่ยม คนที่รู้เวลา ออกมารับอุปกรณ์กับคุณครูที่ละคน
- คุณครูก็ให้นักเรียนออกแบบศิลปะจากกล่องนมว่าจะสร้างสรรค์และจินตนาการเป็นรูปอะไร เช่น รูปสัตว์ต่างๆ รูปสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
- คุณครูใช้คำถามว่า นักเรียนสร้างสรรค์กล่องนมเป็นรูปอะไร/เพราะเหตุใด/มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง/นำไปมอบให้ใคร
ขั้นจบ
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กล่องนม
-กระดาษสี
-สีเมจิก
-กรรไกร
-กาว
พฤหัสบดี
โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่าแตะร่างกาย 20 ครั้ง โดนนักเรียนจะนับต่อคุณครู
ขั้นกิจกรรม :
ครูให้นักเรียนเลขที่
1-10 ออกมานำท่าโยคะคนละ 1 ท่า เริ่มตั้งแต่ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan
 ขั้นจบ
:
 Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- มีสติ
- คิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆกับตัวเอง
- คิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
กิจกรรม : เล่าไปปั้นไป
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้งูใหญ่กับสุนัขจิ๊กจอก 10 ครั้ง โดยให้ และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร เหมือนหรือต่างกับตัวเราอย่างไร/คล้ายกับอะไร/นำไปใช้เป็นอะไรได้บ้าง”
- ครูสร้างข้อตกลงก่อนการทำกิจกรรม
- คุณครูแจกอุปกรณ์ดินน้ำคนละ 1 ก้อน โดยคุณครูจะเชิญคนที่น่ารักมารับกับครู
- ครูเริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไข่ คุณครูก็จะให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันไปพร้อมกับคุณครูในขณะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไข่
- คุณครูก็ให้นักเรียนนำไข่ที่ตนเองปั้นมาต่อรวมกันเป็นเรื่องราวที่กลางห้อง จนครบทุกคน
- คุณครูใช้คำถาม นักเรียนจะตั้งชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับไข่ว่าอย่างไร ให้นักเรียนช่วยกันคิด
ขั้นจบ:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ดินน้ำมัน
ชื่อกิจกรรม:ต่อเติมพยัญชนะภาษาไทย
ขั้นเตรีนม
นักเรียนกลับมารับรู้ลมหายใจเข้า-ออก 2นาที


ขั้นกิจกรรม
  • ครูอธิบายตัวอย่างการทำกิจกรรมโดยมีชิ้นงานการเพิ่มเติมพยัญชนะจากเส้นหนึ่งเส้นที่ขีดไว้ จากนั้นก็คิดคำที่ชอบโดยมีพยัญชนะตัวนี้อยู่ด้วย พร้อมวาดภาพตกแต่งให้น่าสนใจและมีความหมายมากยิ่งขึ้น 
  • ครูส่งกระดาษและดินสอไปทั้งสองฝั่งพร้อมๆกัน นักเรียนรับ-ส่งอุปกรณ์ด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม
  • นักเรียนเติ่มพยัญชนะจากเส้นที่สีให้พร้อมคิดคำศัพท์ที่ชอบหนึ่งคำและวาดภาพเพิ่มเติมให้สวยงาม
  • นักเรียนนำเสนอผลงานร่วมกัน    
ขั้นจบ นักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น