Week4

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- สร้างสรรค์
- จินตนาการกิจกรรม: แปรงร่างเมล็ดพันธุ์
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า แตะสลับร่างกาย  10 ครั้ง โดยให้นักเรียนนับต่อจากคุณครู และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /เหมือนหรือแตกต่างจากสิ่งอื่นอย่างไร / ใช้ทำอะไรได้บ้าง/ใช้ทำอะไรไม่ได้บ้าง”
- ครูสร้างข้อตกลงร่วมกันและอธิบายการต่อเติมเมล็ดพันธุ์ให้เป็นรูปภาพที่มีความหมาย
- ครูแจกอุปกรณ์คือ กระดาษ เมล็ดพันธุ์ กาว และดินสอ
ส่งไปทั้งสองฝังพร้อมๆกัน นักเรียนรับ - ส่ง ด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานลงในกระดาษ แล้วนำเสนอร่วมกัน
ขั้นสรุป
:
 Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เมล็ดพันธุ์อังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย  คณิต  E

- จินตนาการ
- เชื่อมโยงความเข้าใจสู่รายวิชาภาษาไทยเรื่องพยัญชนะภาษาไทย

กิจกรรม: ต่อเติมภาพตัวพยัญชนะภาษาไทย
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า แตะสลับร่างกาย  10 ครั้ง โดยให้นักเรียนนับต่อจากคุณครู และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /เห็นแล้วนึกถึงคำว่าอะไร” เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
- ครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียน
- ครูเชิญนักเรียนที่น่ารักมาเลือกพยัญชนะภาษาไทยที่ตัวเองรู้จัก พร้อมออกเสียงให้เพื่อนออกตาม
- ครูแจกอุปกรณ์ อักษร ก
-ฮ คนละ 1 ใบ และสีเมจิกคนละ 1 แท่ง
- ครูก็ให้นักเรียนต่อเติมภาพตัวอักษร ตามจินตนาการ
- ครูใช้คำถาม นักเรียนได้แปรงร่างพี่ตัวอักษรเป็นภาพอะไรบ้าง/เพราะอะไร/รู้สึกอย่างไร
- มอนิเตอร์บริการเก็บของให้เพื่อน
ขั้นสรุป
:
 Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- พยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ


พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- ผ่อนคลาย
- เชื่องโยงเรื่องราว
-จินตนาการ
กิจกรรม: ต่อเติมภาพจากเศษดินสอ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า แตะสลับร่างกาย  10 ครั้ง โดยให้นักเรียนนับต่อจากคุณครู และนับเลข 1-10  ครั้ง โดยการสลับมือในการนับเลข
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไร /ใช้ทำอะไรได้บ้าง/เหมือนหรือแตกต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- ครูอธิบายการต่อเติมภาพ ให้นักเรียนต่อเป็นภาพอะไรก็ได้ตามจินตนาการของตัวเอง
- ครูให้คนที่น่ารักออกมาเอากระดาษที่ติดเศษดินสอ คนละ
1 ใบ สีเมจิกคนละ 1 แท่ง ให้กับนักเรียน จะรับไหว้คุณครูอย่างนอบน้อม
- ครูเริ่มให้เด็กต่อเติมภาพจากเศษดินสอ ตามจินตนาการ
- ครูให้นักเรียนนำเสนอภาพว่าต่อเติมเป็นภาพอะไรบ้าง / เพราะว่าอะไร/มีความรู้สึกอย่างไร
ขั้นสรุป
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงสปา
- กระดาษ
A4 ที่มีเศษดินสอ
-สีเมจิก

พฤหัสบดี
โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า พี่กระต่ายกับพี่ก่อหญ้าสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ซาลาเปากับพี่กระดาษห่อสลับที่กัน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม ในทุกๆเช้าพี่พระอาทิตย์จะส่องแสงสว่างมาให้ทุกสรรพสิ่งรวมถึงตัวของเราเอง เราจะขอบคุณพระอาทิตย์พร้อมกัน (ท่าไหว้พระอาทิตย์) แล้วเชื่อมโยงเรื่องราวต่อไปให้เข้ากับท่าโยคะท่าอื่นๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้า-ออก (ท่าต้นไม้/เก้าอี้
2 ขา/เก้าอี้ 1 ขา/เครื่องบิน/เต่า/หงส์/จระเข้/งูใหญ่/ธนู/ปลาดาว)
- นักเรียนนอนในท่าปลาดาว แล้วพักผ่อนร่างกาย
5 นาที
- ครูพานักเรียนกระตุ้นส่วนต่างๆของร่างกาย ด้วยการเคาะ และนวดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป
ขั้นจบ
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- จินตนาการ
- สร้างสรรค์
กิจกรรม: เล่าประสบการณ์ ( ประทับใจสถานที่เที่ยวต่างๆ)
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า แตะสลับร่างกาย  10 ครั้ง โดยให้นักเรียนนับต่อจากคุณครู และพี่ถาดตัวแอลและพี่ขนมจีบ 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูจะให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ของแต่ละคนให้เพื่อนฟัง แต่คุณครูจะเล่าประสบการณ์ของคุณครูให้นักเรียนฟังก่อน เรื่อง ( ครอบครัวลิง)
- นักเรียนก็จะเล่าประสบการณ์ของตนเองให้เพื่อนฟังจนครบทุกคน
- คุณครูก็จะใช้คำถามว่า รู้สึกอย่างไรบ้าง/เพราะอะไร ถึงเลือกเรื่องนี้เล่าให้เพื่อนๆฟัง
 - ครูและนักเรียนขอบคุณเรื่องราวพร้อมกันด้วยการปรบมือ
ขั้นสรุป
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันครูรอรับนักเรียนพาร้องเพลงรอเพื่อนๆ
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- หมวก

    

กิจกรรม: แปรงร่างเมล็ดพันธุ์
ขั้นเตรียม
:

กลับมารับรู้ลมหายใจเข้า-ออก 2 นาที


ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /เหมือนหรือแตกต่างจากสิ่งอื่นอย่างไร / ใช้ทำอะไรได้บ้าง/ใช้ทำอะไรไม่ได้บ้าง”
- ครูสร้างข้อตกลงร่วมกันและอธิบายการต่อเติมเมล็ดพันธุ์ให้เป็นรูปภาพที่มีความหมาย
- ครูแจกอุปกรณ์คือ กระดาษ เมล็ดพันธุ์ กาว และดินสอ
ส่งไปทั้งสองฝังพร้อมๆกัน นักเรียนรับ - ส่ง ด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานลงในกระดาษ แล้วนำเสนอร่วมกัน


 
ขั้นสรุป
:
 Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น