Week7


วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- เชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว
- จินตนาการ










กิจกรรม :แปลงร่างดินน้ำมัน
ขั้นเตรียม
Brain Gym โดยใช้ท่าขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10 ครั้งสลับกำแบ 1- 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม
:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / มีสีอะไรบ้างและสิ่งนี้ใช้ทำอะไร”
- ครูเลือกนักเรียนคนที่น่ารักเดินมาหยิบดินน้ำมันจากคุณครู
- นักเรียนแปลงร่างดินน้ำมันเป็นสัตว์ตามจินตนาการหรือสัตว์ที่ชอบ
- ครูเลือกนักเรียนที่น่ารักตั้งคำถามอะไรเอ่ย เช่น ตัวอะไรเอ่ยไม่มีขาเลื้อยไปเลื้อยมา แล้วให้เพื่อนตอบคำถาม
ขั้นสรุป: Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ดินน้ำมัน
อังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย  คณิต  E

- มีสติ
- จดจ่อ
- สร้างสรรค์
-จินตนาการ
กิจกรรม: ลวดมหัศจรรย์
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า พี่เรณูกับก่อหญ้า1- 10 ครั้ง และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถามว่าเห็นอะไรบ้าง/คล้ายกับอะไรบ้าง/นำไปใช้อะไรบ้าง
 - ครูให้คนที่น่ารักมารับอุปกรณ์ ลวดกำมะหยี่คนละ 1 เส้น
 - ครูให้นักเรียนช่วยกันแปลงร่างลวดกำมะหยี่เป็นพยัญชนะตัวไหนก็ได้ และครูก็ให้นักเรียนแปลงร่างเป็นตัวอักษรตัวแรกของชื่อเล่นของตัวเอง
 - คุณครูใช้คำถามนักเรียนแต่ละคนว่าอักษรตัวแรกของนักเรียนคือพยัญชนะตัวอะไร/แล้วคล้ายกับอะไร/นำไปใช้อะไรได้บ้าง
ขั้นจบ :
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ลวดกำมะหยี่สีต่างเช่น สีเขียว สีแดง สีชมพู่  สีเหลือง เป็นต้น

พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- สติ
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ยินได้
กิจกรรม: เสียงเพลงแห่งรัก
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า พี่กระต่ายกับพี่ก่อหญ้าสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ขนมจีบกับถาดตัว L สลับที่กัน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไร / เหมือนหรือต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- คุณครูร้องเพลงและดีด
ukulele ให้เด็กฟัง พร้อมร้องเพลง แสงสุดท้าย และเบาๆ
- คุณครูให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนจำท่อนไหนของเพลงที่คุณครูร้องได้บ้าง เพราะว่าอะไร นึกถึงอะไร รู้สึกอย่างไร
ขั้นจบ :
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-
ukulele




พฤหับดี
โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym : แตะสลับร่างกายโดยนับต่อจากคุณครู 1-10 ครั้ง กำสลับกับแบนับ 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้

- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan นอนเป็นพี่ปลาดาว
 ขั้นสรุป
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
-กำกับสติ
- จินตนาการ
-คิดเชื่อมโยง
กิจกรรม: เล่านิทาน
ขั้นเตรียม:
Brain Gym โดยใช้ท่า แตะสลับร่างกายโดยนับต่อจากคุณครู 1- 10 ครั้ง และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่านิทาน/เรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนิทาน ปลา
7 ตัว
- ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับนิทาน/เรื่องราวที่ครูเล่า เช่น ในนิทานที่ครูเล่ามีใครบ้าง? เกิดอะไรขึ้นกับตัวละคร/มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
ขั้นจบ :
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ดินน้ำมัน
- แผ่นรองปั้น
- เรื่องเล่า/นิทาน





กิจกรรม เสาธง กับ ก่อไผ่
ขั้นเตรียม อยู่กับตนเอง มีสติ  1 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูส่งอุปกรณ์ กระดาษ 1 แผ่น และปากกา 1 ด้าม
- ครูให้นักเรียนพับกระดาษเป็น 4 ส่วนๆละเท่าๆกัน
- เขียนหมายเลข 1-4 ลงในกระดาษ
- ช่องที่ 1 ให้นักเรียนวาดเสาธง
- ช่องที่ 2 วาดรูปก่อไผ่ที่มีสัตว์ต่างอาศัยอยู่
- ช่องที่ 3 สิ่งที่ก่อไผ่และเสาธงเหมือนกันคือ
- ช่องที่ 4 สิ่งที่เสาธงและก่อไผ่ต่างกันคือ
- แบ่งกระดาษด้านหลังเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน
- ส่วนที่ 1 วาดภาพตามเรื่องราว
- ส่วนที่ 2 เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้









 ขั้นจบ
กล่าวขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบตัว




ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น