week8

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ 
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- กำกับสติ
- จดจ่อ
- จินตนาการ
- สร้างสรรค์กิจกรรม: ถั่ววิเศษ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า สลับกำแบ 1- 10 ครั้ง และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยตั้งคำถามว่าเห็นอะไร/มีลักษณะอย่างไรบ้าง/เอาไปทำอะไรได้บ้าง
 - ครูแจกอุปกรณ์โดยคุณครูจะเชิญคนที่น่ารักออกรับอุปกรณ์กับคุณครู ถั่วคนละ 1 กำมือ ถ้วยโฟม คนละ 1 ถ้วย กระดาษ A 4 สีชมพู่คนละ 1 แผ่น
 - ครูให้นักเรียนนำถั่วเทลงในกระดาษ แล้วให้นักเรียนแปลงร่างถั่วให้เป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการ
- จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนแปลงร่างถั่วเป็นรูปอะไร/รู้สึกอย่างไรบ้าง/เพราะเหตุใด?
- คุณครูเชิญคนที่น่ารักมาเก็บอุปกรณ์กับคุณครูจนครบทุกคน
ขั้นจบ :
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ถั่ว
- ถ้วยโฟม
- กระดาษ A 4 สีชมพู่

อังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย  คณิต  E

- เชื่อมโยงความเข้าใจรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง รูปร่างเรขาคณิต
กิจกรรม: พยัญชนะแสนสนุก
ขั้นเตรียม:
Brain Gym โดยใช้ท่า สลับกำแบ 1- 10 ครั้ง และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำตัวอักษรพยัญชนะไทยมาให้เด็กดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไร? นักเรียนคิดว่าพยัญชนะตัวอะไร/มีลักษณะคล้ายกับอะไรบ้าง? และมีอะไรบ้างที่คล้ายตัวพยัญชนะที่คุณครูถามเช่น ก ข ค ง เป็นต้น
- ครูแจกอุปกรณ์อุปกรณ์กระดาษที่มีตัวอักษรอยู่ตรงกลางและแยกเป็นวงกลม 4 วงคนละ 1 แผ่น
- คุณครูให้นักเรียนเขียนหรือวาดภาพต่อเติมภาพจากวงกลมและต้องให้สัมพันธ์กันกับตัวพยัญชนะที่ครูกำหนดให้ในกระดาษเช่น ได้ จ ก็เขียนว่า จาน หรือวาดรูปเป็นรูปจาน
- คุณครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นการคิดว่า นักเรียนได้ตัวอักษรอะไร และได้เติมเป็นคำว่าอะไร/หรือเติมเป็นรูปอะไรบ้าง
 - พี่มอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์ส่งคุณครู
 ขั้นจบ :
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน        
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษที่มีรูปวงกลมและมีตัวพยัญชนะไทยอยู่ตรงกลาง
- สีเมจิก
พุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- พัฒนากล้ามเนื้อมือ
- จดจอ
- จินตนาการ
- สี


กิจกรรม: ม้วนกระดาษ
ขั้นเตรียม:
Brain Gym โดยใช้ท่าขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10 ครั้งสลับกำแบ 1- 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแนะนำอุปกรณ์และใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /มีสีอะไรบ้าง ภาษาอังกฤษ /คล้ายกับอะไร/เอาไปใช้อะไรได้บ้าง”
- ครูแจกอุปกรณ์กระดาษสี่เหลี่ยมแผ่นเล็กคนละ 1 แผ่น กาวคนละ 1 ฝาน้ำอัดลม กระดาษสีตัดเป็นเส้นยาว คนละ 4 แผ่น โดยให้นักเรียนส่งต่อ รับ – ส่งโดยการรับของจากเพื่อนก้มหัวลงและรับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนนำกระดาษที่ได้มาม้วนเป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนม้วนพี่กระดาษเป็นรูปอะไรบ้าง/รู้สึกอย่างไร/มอบสิ่งนี้ให้กับใคร
- พี่มอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์ส่งคุณครู
 ขั้นจบ
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน        
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษ สี่เหลี่ยมแผ่นเล็ก
- กาว
- กระดาษตัดเป็นเส้น
พฤหัสบดี
โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเองกิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม:
Brain Gym : กำสลับกับแบนับ 1-10 ครั้ง และพี่เรณูกับพี่ก่อหญ้า 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
ครูให้นักเรียน ตั้งแต่เลขที่
11-20 ออกมาพาเพื่อนทำท่าโยคะโดยคุณครูจะช่วยเสริมและแนะนำท่าไปพร้อมๆกับนักเรียน ขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan นอนเป็นท่าปลาดาว
 ขั้นจบ
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน        
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
ศุกร์
วรรณกรรมนิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์
- กำกับสติ
- จินตนาการ
กิจกรรม: เรื่องเล่าจากธรรมชาติ
ขั้นเตรียม:
Brain Gym โดยใช้ท่า สลับกำแบ 1-10 ครั้ง ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10
ขั้นกิจกรรม:
- เล่าเรื่องธรรมชาติผ่านวัสดุที่มาจากธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ ก้อนหิน ทราย น้ำ ฯลฯ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนรู้จักต้นไม้อะไรบ้าง? ดอกไม้อะไรบ้าง? เคยเจอที่ไหน? แล้วจะมอบดอกไม้ให้ใคร?
ขั้นจบ :
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เรื่องเล่า
- วัสดุจากธรรมชาติ


  

 ชื่อกิจกรรม : วาดภาพตามเรื่องเล่า
ขั้นเตรียม : นักเรียนจับมือเพื่อส่งกำลังใจให้กันและกัน 1 นาที ขั้นกิจกรรม :
- นักเรียนส่งกระดาษ และปากกา ทั้งสองข้างพร้อมๆกัน รับไหว้สิ่งของอย่างนอบน้อม
- ครูสร้างข้อตกลงร่วมกัน โดยให้นักเรียนวาดภาพตามเรื่องท่ี่ครูเล่า (โรงเรียนของลุงเต่าใต้ท้องทะเล)
- นักเรียนลงมือวาดภาพตามเรื่องเล่า และต่อเติมภาพให้สมบูรณ์

 ขั้นจบ : นักเรียนกลับมารู้ตัวอีกครั้งด้วยการจับมือกัน เพื่อขอบคุณเรื่องราวดีๆที่ได้รับฟังและภาพวาดประกอบเรื่องราวที่สวยงามไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น