Week2วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- สติ
- จดจ่อกิจกรรม: เพื่อนกัน
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า ขนมจีบ ซาลาเปา  10 ครั้ง และใช้สุนัขจิ้งจอก กับพี่งูใหญ่ 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
*หมายเหตุ ครูได้พานักเรียนเดินสำรวจบริเวณรอบๆโรงเรียนไปจนถึงหน้าโรงเรียนก่อนกลับมาทำกิจกรรมพัฒนาร่างกาย และสุนทรียะ โดยครูจะให้นักเรียนเลือกเก็บวัสดุธรรมชาติที่นักเรียนได้ช่วยกันปลูกกับผู้ปกครองและที่นักเรียนชอบกิน รวมใส่ไว้ในตะกร้าที่ครูเตรียมไว้ ครูทำหน้าที่ถือตะกร้ามาไว้ให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อในช่วงจิตศึกษา
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นสีอะไรบ้าง /ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร / ใช้ทำอะไรได้บ้าง”
- ครูแนะนำวิธีการฉีกใบตองเป็นเส้นแล้วมัดต่อกันให้เป็นเส้นเดียว
- ครูแจกอุปกรณ์ใบตองคนละ
1 ใบ ไปทั้งสองฝัง นักเรียนรับ - ส่ง ด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนฉีกใบตองแล้วต่อเป็นเส้นยาวและเส้นเล็กๆคุณครูให้นักเรียนฉีกให้มากที่สุด
-คุณครูใช้คำถาม นักเรียนแต่ละคนฉีกใบตองได้เท่าไรบ้างน่า รองนับให้คุณครูและเพื่อนฟังหน่อยค่ะ
ขั้นจบ
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ใบตองสีเขียว และสีเหลืองอังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย  คณิต  E

- จินตนาการ
- เชื่อมโยงความเข้าใจสู่รายวิชาภาษาอังกฤษเรื่องตัว

อังษรภาษา
อังกฤษ


กิจกรรม: มหัศจรรย์ดินน้ำมัน
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า ค้อนกับตะปูสลับกัน 10 รั้ง  ซาลาเปากับกระดาษสลับกัน 10 รั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นสีอะไรบ้าง /ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร / ใช้ทำอะไรได้บ้าง / คล้ายกับอะไร”
- ครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียน
- ครูแจกดินน้ำมันคนละ
1 ก้อน ให้กับนักเรียนทั้งสองด้าน นักเรียนรับ - ส่ง ด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม
- ครูหยิบตัวอักษรภาษาอังกฤษทีละ
1 ตัว ให้นักเรียนแปลงร่างดินน้ำให้เหมือนกับอักษรนั้นๆ
ขั้นจบ
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ดินน้ำมัน
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษพุธ
ศิลปะ  ดนตรี
- สติ
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ยินได้
กิจกรรม: เสียงเพลงแห่งรัก
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า พี่กระต่ายกับพี่ก่อหญ้าสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ขนมจีบกับถาดตัว L สลับที่กัน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไร / เหมือนหรือต่างกับสิ่งอื่นอย่างไร”
- คุณครูร้องเพลงและดีด
ukulele ให้เด็กฟัง พร้อมร้องเพลง แสงสุดท้าย และเบาๆ
- คุณครูให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนจำท่อนไหนของเพลงที่คุณครูร้องได้บ้าง เพราะว่าอะไร นึกถึงอะไร รู้สึกอย่างไร
ขั้นจบ :
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน        
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-
ukulele
พฤหัสบดี
โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า พี่กระต่ายกับพี่ก่อหญ้าสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ซาลาเปากับพี่กระดาษห่อสลับที่กัน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :                         
- ครูใช้เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม ในทุกๆเช้าพี่พระอาทิตย์จะส่องแสงสว่างมาให้ทุกสรรพสิ่งรวมถึงตัวของเราเอง เราจะขอบคุณพระอาทิตย์พร้อมกัน (ท่าไหว้พระอาทิตย์) แล้วเชื่อมโยงเรื่องราวต่อไปให้เข้ากับท่าโยคะท่าอื่นๆ โดยแต่ละท่าครูให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้า-ออก (ท่าต้นไม้/เก้าอี้
2 ขา/เก้าอี้ 1 ขา/เครื่องบิน/เต่า/หงส์/จระเข้/งูใหญ่/ธนู/ปลาดาว)
- นักเรียนนอนในท่าปลาดาว แล้วพักผ่อนร่างกาย
5 นาที
- ครูพานักเรียนกระตุ้นส่วนต่างๆของร่างกาย ด้วยการเคาะ และนวดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป
ขั้นจบ
:
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
ศุกร์
วรรณกรรมนิทาน  เรื่องเล่า 
ประสบการณ์
- จับใจความ
- สติและสมาธิ
- ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
กิจกรรม: วาดภาพจากเรื่องเล่า
ขั้นเตรียม
:
Brain Gym โดยใช้ท่า ซาลาเปากับพี่กระดาษสลับที่กัน 10 ครั้ง และพี่ขนมจีบกับถาดตัว L สลับที่กัน 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นสีอะไรบ้าง /ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร / ใช้ทำอะไรได้บ้าง / คล้ายกับอะไร”
- ครูแจกอุปกรณ์แตกกระดาษคนละ 1 ใบ สีเมจิกคนละ 1 แท่ง นักเรียนรับ - ส่ง ด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม
-คุณครูสร้างข้อตกลงว่าเด็กฟังนิทานจากที่คุณครูเล่า ระหว่างที่เล่าให้นักเรียนวาดภาพตัวละครูหรือฉากที่อยู่ในละคร
- ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง เรื่อง เขียดน้อย
- นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวสิ่งที่ได้ฟังนิทานจากคุณครูตามจินตนาการของเด็กแต่ละคน
-คุณครูใช้คำถาม เด็กวาดตัวละครตัวอะไรบ้าง  วาดเป็นพี่สัตว์ตัวไหน  ชอบพี่สัตว์ตัวไหนมากที่สุด เพราะอะไร
ขั้นจบ :
Empower ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- นิทาน เรื่อง เขียดน้อย

กิจกรรม:แปลงร่าง
ชั้นเตรียม
นักเรียนกลับมารู้ตัวรับรู้ลมหายใจ 2 นาที


ขั้นกิจกรรม
- ครูนำสิ่งของ 4 อย่างคือ เลโก้ กรีบดอกหางนกยุง ผลของต้นหางนกยุง และดอกไม้ประดิษฐ์
- กระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไร คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง ทั้ง 4 อย่างเหมือนกันอย่างไร
- นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
- ครูส่งกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น
- นักเรียนต่อเติมให้สิ่งของทั้ง 4 มีชีวิตและเล่าเรื่องผ่านรูปภาพตามจินตนาการ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ทำร่วมกัน

 ขั้นจบ : ไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น